Jak rozpocząć mediację

Wystarczy skontaktować się ze mną. Zaproszę Cię na bezpłatną konsultację, gdzie opowiesz mi o swoim problemie i oczekiwaniach, a ja skontaktuję się z drugą stroną konfliktu i zaproszę ją na mediacje.

Na początek każdy z was spotka się ze mną na spotkaniu indywidualnym (sam na sam z mediatorem). Gdy poznam wasze oczekiwania to zaproszę was na mediację wspólną (lub mediację pośrednią, gdzie spotykam się naprzemiennie raz z jedną raz z drugą stroną konfliktu) podczas której będziemy razem pracować nad satysfakcjonującym rozwiązaniem sporu czyli ugodą mediacyjną.

Ugoda mediacyjna

Ugody wypracowane w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych zatwierdzone przez Sąd mają status ugody sądowej. Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody tylko w wypadku gdy jest ona niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego - art. 183 Kpc.

W razie braku zwrócenia się do sądu, ugoda zawarta przed mediatorem ma status ugody cywilnoprawnej.

Ugody zawarte w sprawach karnych i nieletnich mogą być brane pod uwagę przez sądy przy orzekaniu, ale sędziowie nie są związani ich postanowieniami.